START
 
  START
  SOMMER / LATO 2005
  KRONIKA
  BILDER / ZDJĘCIA
  TREFFEN / SPOTKANIA
  LIEDER / PIOSENKI
  ARTIKEL / ARTIKUŁ
  IMPRESSUM
   
 
     
 
Chronik

Angefangen hat alles mit einer Veranstaltung des ND im Jahre 1998 in Krzyżowa (Kreisau) unter dem Motto: "Brücken bauen". Eine der Brücken, die daraus erwachsen ist, sind die Sommertreffen im Glatzer Bergland.

Die Sommertreffen finden nun seit August 2000 in der Goscinna Zagroda in Nowy Gieraltow (Neu-Gersdorf) statt. Das Anwesen bietet 24 Übernachtungsplätze in drei Häusern. Der dazugehörige landwirtschaftliche Betrieb (Forstwirtschaft, Ziegen- und Fischzucht) wird nach ökologischen Gesichtspunkten geführt.

Auf dem Programm eines jeden Sommertreffens stehen Wanderungen, sowie die ein oder andere Exkursion in die Städte oder Bergwerke, zu Klöstern oder Schlössern der Region. Die Abende verbringen wir am Lagerfeuer mit Singen, manchmal Tanzen, Vorträgen oder Diskussionsrunden. Ein gemeinsamer Gottesdienst, eine Meditation und - meist gegen Ende der Woche - kleine (Theater-) Aufführungen vervollständigen das Programm. 
KRONIKA

Wszystko rozpoczęło się imprezą zorganizowaną przez ND w roku 1998 w Krzyżowej (Kreisau) pod hasłem: "Budować mosty". Jednym z mostów, który wtenczas powstał, są właśnie letnie spotkania w Kotlinie Kłodzkiej.

Wakacyjne spotkania odbywają się od sierpnia 2000 roku w Gościnnej Zagrodzie w Nowym Gierałtowie (Neu-Gersdorf). Przybywającym tam oferowane są 24 miejsca noclegowe w trzech domach. Przynależąca do tego działalność rolnicza (gospodarka leśna, hodowla kóz i ryb) jest prowadzona według ekologicznych wymogów.

W programie każdego programu spotkań letnich widnieją wędrówki, jak tez jedna lub kilka wycieczek do miast lub kopalni, do klasztorów lub zamków znajdujących się w regionie. Wieczory spędzamy przy ognisku śpiewając, czasem tańcząc, słuchamy wykładów lub prowadzimy dyskusje. Wspólna Msza Św., medytacja i odbywające się najczęściej pod koniec tygodnia małe przedstawienia (teatralne) dopełniają programu.


     
   Copyright 2005 - Aronia2000